Mediació entre iguals 2020-10-16T16:06:18+00:00

Convivència

 

Una definició de convivència que ens agrada és la coexistència pacífica i harmoniosa de grups humans en un mateix espai. Al referent de convivència, pensem accions per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

És a dir, accions adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents: aula, centre i entorn.

Per definir quines accions duem a terme, analitzem la situació de la convivència en el centre que ens permet determinar els punts forts i febles i les nostres necessitats.

En alguns aspectes, elaborem protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència.