Et volem conèixer 2023-01-12T13:48:22+00:00

SOL·LICITA ENTREVISTA

INSCRIU-TE JORNADA PORTES OBERTES

FORMULARI

ET VOLEM CONÈIXER

L’Escola Pia de Catalunya és una entitat arrelada al nostre territori, integradora i compromesa amb el canvi social. Les persones són el centre de la nostra acció, sobretot aquelles més vulnerables. L’educació, en especial la d’infants i joves, és la nostra raó de ser, entenent aquest procés com una acció desvetlladora de les seves capacitats.

AMB QUI?

L’equip humà que estarà amb el teu fill/a.

EL DIA A DIA A INFANTIL

 • Adaptació progressiva i adaptada a cada infant.

 • 2 educadores a l’aula; tutora i TEI.

 • Desenvolupament de l’autonomia a través d’hàbits i rutines.

 • Materials didàctics propis, adaptats a les necessitas de l’alumnat.

 • Treball amb material manipulatiu; objectes naturals i de l’entorn.

 • Experimentació lliure amb equips internivell.

 • Treball per racons creatius i d’aprenentatge.

 • Joc simbòlic.

 • Taula de llums.

 • Primer contacte amb la robòtica.

 • Oral english.

 • Llenguatge musical.

 • Educació emocional pel desenvolupament global de l’infant.

 • Aula i materials per desenvolupar la psicomotricitat.

 • Iniciació al treball cooperatiu a través d’Itineraris d’aprenentatge.

 • Matemàtiques manipulatives.

 • Iniciació de la lectoescriptura.

 • Sortides de dia, excursions i colònies d’una nit.

 • Participació activa de les famílies: protagonista de la setmana, maleta i bossa viatgera, tallers compartits i actes i festivitats d’escola.

 • Comunicació família escola mitjançant agenda, mail setmanal de la tutora amb els aspectes rellevants de la setmana, i contacte diari a les sortides.

 • Espai migdia dins la mateixa aula; educadora de referència per cada grup, aula de migdiada.

 • Acollida matinal i activitats extraescolars.

 • CID (Comissió d’Inclusió i Diversitat propi d’escola)

UN DIA A  I3

PROJECTE EDUCATIU D’ESCOLA

Estil metodològic

L’Estil metodològic és el marc on es descriuen les actituds i habiliats que treballem prioritàriament amb l’alumnat, el perfil del professorat que ha d’acompanyar el procés d’aprenentage, i les condicions que s’han de donar a l’escola.

Projecte per la Interdisciplinarietat a l’Aula

SUMMEM és un projecte pedagògic que ens permet, des de la coherència amb la nostra Missió i Valors, continuar donant respostes educatives reals als reptes que hauran de viure els infants i joves, en una societat en canvi constant. A SUMMEM el defineix: aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat, aprenentatge per competències (actituds i habilitats) i aprenentatge cooperatiu.

EDUCACIÓ de la Dimensió Emocional, Social i Interior

Des de la realitat diària de l’aula, treballem les Dimensions Interior, Emocional i Social de la persona, per tal de:

 • Donar-los eines que els permetin enfrontar-se amb serenitat als problemes que els sorgeixin al llarg de la vida.
 • Comprendre més a fons la realitat que els envolta i apropar-los als altres des del compromís per un món millor.
 • Ser conscients del propi cos i les emocions.
 • Crear un clima més relaxat i serè a l’aula i a l’escola.

Cultura religiosa per a tothom

A partir de cicle Inicial de Primària i al llarg de tota l’escolaritat treballem amb l’alumnat el fet religiós des d’una perspectiva informativa i formativa, no catequètica, presentant no només les dades del fet religiós sinó també la seva profunda significació antropològica i el seu gran valor humanitzador. Creiem que el multi culturalisme i el pluralisme religiós en la nostra societat demana un plantejament obert i integrador sense deixar de fer incidència en la tradició judeocristiana que ha modelat el nostre context.

LÍNIES DE FUNCIONAMENT

AMB LES NOSTRES PARAULES

SOL·LICITA ENTREVISTA

INSCRIU-TE JORNADA PORTES OBERTES

FORMULARI