Equips de treball 2022-09-19T12:01:30+00:00

ORGANITZACIÓ

L’equip humà que estarà amb el teu fill/a.

Claustre d’Educació Infantil

Claustre d’Educació Primària

Claustre d’Educació Secundària

Claustre del Programa de Formació i Inserció (PFI)

Departament d’Orientació Educativa

Aula d’Acollida

Personal d’Administració i Serveis

Equip directiu

Espai Migdia

Mou-te

La Rotllana (Espai Socioeducatiu)